Nova modificación nas actividades polo Planetario

Do 24 ao 30 de outubro a sala de actos do colexio estará ocupada por necesidades do centro.

As actividades extraescolares que se realizan en dito espazo quedan distribuídas do seguinte xeito:

  • BAILE MODERNO; 28 e 30 de outubro ——————- Aula de Ballet ( pavillón )
  • MULTIACTIVIDADE; 29 de outubro ————————- Aula de plástica
  • TEATRO ; 24 e 29 de outubro ————————- Aula de Inglés/Aula de plástica
  • BALLET INF. 5ANOS ; 25 de outubro ——————–Patio Cuberto
  • TEATRO/INGLÉS; 25 de outubro ————————-Aula de Ballet ( pavillón)

COMEDOR; A hora de recreo de comedor, farase segundo espazos dispoñibles, 1º e 2º de primaria no patio cuberto ( so no caso de chuvia)

GRAZAS POLA SÚA COLABORACIÓN.

Nota informativa: Cambios de ubicación das actividades

NOTA INFORMATIVA:


Do 28 de outubro ao 8 de novembro a sala de actos do colexio estará ocupada por necesidades do centro.
As actividades extraescolares que se realizan en dito espazo quedan distribuídas do seguinte xeito:

 • BAILE MODERNO; 28 e 30 de outubro ——————- Aula de Ballet ( pavillón )
 • 4 e 6 de novembro ——————– Aula de Ballet ( pavillón )

MULTIACTIVIDADE; 29 de outubro ————————- Aula de plástica

 • 5 de novembro ———————- Aula de plástica
 • 7 de novembro ——————— Aula de Inglés

TEATRO ; 29 de outubro ————————- Aula de plástica

 • 5 de novembro ———————- Aula de plástica
 • 7 de novembro ——————— Aula de Inglés

COMEDOR; A hora de recreo de comedor, farase segundo espazos dispoñibles, 1º e 2º de primaria no patio cuberto ( so no caso de chuvia)
GRAZAS POLA SÚA COLABORACIÓN.

Obradoiro de Comunicación

Ola a todos e a todas,

Neste curso volvemos a contar coa colaboración de Mº José (psicóloga da UMAD) para levar a cabo o OBRADOIRO DE COMUNICACIÓN

Tócanos vivir nunha era tecnolóxica onde prima a comunicación.  Sen embargo, no día a día nos decatamos da dificultade que temos para comunicarnos cos nosos fillos e fillas.

Neste Obradoiro non se darán solucións pero sí tentar atopar estratexias para que o entendemento entre pais/nais e fillos/as sexa mellor.

  • LUGAR:  Local da Federación Galega de ANPAS Compostela
  • HORA:  16:30h -18:30h
  • DATAS:  23 outubro – 6 novembro – 20 novembro – 4 decembro
  • INSCRIPCIÓNS:  anpacompostela@gmail.com

Para quen necesite haberá LUDOTECA:  indicade o nome e idade do neno ou da nena.

Para organizala precisamos dun mínimo de 3 nenos/as

1ª Asemblea Extraordinaria 2019-2020

Por medio da presente, convócase a todolos socios e socias da ANPA á Asamblea Xeral Extraordinaria que terá lugar o vindeiro 17 de outubro ás 17:00 horas en primeira convocatoria e, ás 17:30 horas en segunda convocatoria, co seguinte:

Orde do día

 • Votación e aprobación, se procede, dos novos Estatutos da Asociación.
 • Rogos e preguntas.

Os Estatutos estarán disponibles a partir de mañà no local da ANPA.

Dada a importancia do tema a tratar, gustarianos contar coa vosa presencia.

Convocatoria Asamblea ordinaria o 17 de outubro

Por medio da presente, convócase a todolos socios e socias da ANPA á Asamblea Xeral Ordinaria que terà lugar o vindeiro 17 de outubro ás 16:00 horas en primeira convocatoria e, ás 16:30 horas en segunda convocatoria, co seguinte:

Orde do día

Lectura e aprobación, se procede, do acta da Asemblea anterior.

Exame e aprobación, no seu caso, do Balance de ingresos e gastos do curso 2018/19.

Renovación de cargos da Xunta Directiva.

Rogos e preguntas.

O Balance das contas anuais estará dispoñible para ser consultado por todolos socios que o desexen no local da ANPA.

Esperamos contar coa vosa presencia

Listado de admitidos/as por actividade

O alumnado de 4º de Educación Infantil están todos admitidos. Incorporaranse nas listas en setembro.

Listados de admitidos por actividade