INSCRICIÓN EN SERVIZOS E ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

(CURSO 2023 – 2024).

Esta inscrición formaliza a alta nas actividades ou servizos sinalados. Para calquera modificación ou baixa será imprescindible cumprimentar o formulario que está ao seu dispor na web

(de 13:45 a 14:45)
Con almorzo incluido
Horarios a concertar co monitor ou na ANPA
Horarios a concertar co monitor ou na ANPA
( Educación Infantil )