INSCRICIÓN EN SERVIZOS E ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

(CURSO 2024 – 2025).

Esta inscrición formaliza a alta nas actividades ou servizos sinalados. Para calquera modificación ou baixa será imprescindible cumprimentar o formulario de modificacións que estará ao seu dispor, cando remate o período de inscricións, na web

Con almorzo incluido
Horarios a concertar co monitor ou na ANPA
Horarios a concertar co monitor ou na ANPA
( Educación Infantil )