Actividades Actividades Actividades

Normativas

Normativa para alumnos/as de 4º de infantil (nenos/as de 3 anos)

Alumnado de nova matriculación: deberá entregar, debidamente cuberta, a folla de solicitude de praza das actividades extraescolares e servizos organizados pola ANPA. 

A inscrición poderá facela a través dos formularios que atopará nesta mesma web ou descargando o PDF e entregalo debidamente cumprimentado xunto co sobre da matrícula.

O prazo de inscrición será do 20 de xuño ás 09:00h ao 30 de xuño ás 23:59h. 

 Debido ao período de  adaptación,  a inscrición  formalizarase en outubro.

Para participar nas actividades ou servizos organizados por esta asociación (aínda sendo de forma esporádica) é obrigatorio pagar a cota anual de socio, así como  a   correspondente o seguro escolar

  • COTA DE SOCIO DA ANPA:  20,00€/por curso e familia.
  • SEGURO ESCOLAR:  8,00€/ por curso e por neno/a.

Normativa resto de alumnos/as

As actividades extra-escolares organizadas pola ANPA “A Ferradura” comezarán o primeiro día de curso escolar en horario de 16:00 a 18:00. Agás  natación, patinaxe e hockey que se iniciará  en outubro.

O prazo de inscrición será do 20 de maio ás 09:00h ao 30 de maio ás 23:59h. 

A inscrición formaliza a alta nas actividades ou servizos sinalados polo que a principios de setembro se pasará a cobro a primeira mensualidade.

A información do alumnado admitido nas actividades e servizos organizados pola ANPA poderá obtela no local da asociación ata o 30 de xuño e a partir do día 1 de setembro..

O número mínimo de alumnado para o funcionamento das actividades e de 10 alumn@s por grupo.

 As normas de funcionamento e descrición  dos servizos e actividades organizados pola asociación,  figuran nesta mesma páxina.

Os pagos das actividades serán todos de carácter mensual agás as organizadas pola U.S.C. que establece cursos cuadrimestrais.

Para participar nas actividades ou servizos organizados por esta asociación (aínda sendo de forma esporádica) é obrigatorio pagar a cota anual de socio, así como  a   correspondente o seguro escolar

  • COTA DE SOCIO DA ANPA:  20,00€/por curso e familia.
  • SEGURO ESCOLAR:  8,00€/ por curso e por neno/a.

Impresos

Impreso de Inscrición en actividades extraescolares

Impreso de Inscrición en actividades extraescolares

Nenos/as de 3 anos

Impreso de modificacións, altas e baixas nas actividades

Para ter acceso a os impresos de modificacións ten que estar identificado. Pode identificarse premendo este botón

Identificarse

Modificación da orde de domiciliación bancaria

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

BAILE MODERNO

DESCRIPCIÓN

Dirixida a nenos/as de educación primaria,  onde se ensinan diferentes tipos de coreografías

OBXECTIVOS

Darlle os alumnos a posibilidade de lograr harmonía nos seus movementos mellorando así a sensibilidade.
Lograr mellor postura e coordinación.
Mellorar a psicomotricidade.
Axuda na corrección do pé plano.
Modela a personalidade a través da disciplina na clase.
As clases serán prácticas. Abordaranse distintas dinámicas de traballo: individual, parejas, tríos e grupos. Rematadas as clases proporanse diferentes formas de análise e rexistro do traballo, incluíndo os conceptos mínimos teóricos sobre o mesmo.
A proposta pedagóxica que se presenta, baséase na metodoloxía do estudo e análise do movemento.
Tempo-Espacio-Enerxía serán as tres variables que aprenderán a distinguir con claridade, a usalas para transformar e crear materiais e organizar estructuras.
A partir dos traballos realizados proporanse pautas básicas para a construción de escenas coreográficas.

PREZO

18 €/mes. 2h/semana

PROFESORADO

Marta Alonso

BALLET CLÁSICO

DESCRIPCIÓN

Disciplina dirixida a nenos/as de  educación infantil e primaria,  onde se lles ensina os diferentes niveis do ballet

O ballet clásico xoga un papel importante na formación dos nenos(as) pois a través da disciplina desenvolvida na clase, moldéase a personalidade. Por medio da danza desenvólvese tamén a facilidade de expresión corporal, así como a memoria, o equilibrio, o oído musical e o sentido do ritmo. A danza estimula o desenvolvemento normal dos sentimentos de liberdade e cooperación mediante o traballo grupal.

OBXECTIVOS

Estructura das clases de Pre-ballet: (ballet infantil)
Estructura das clases de Ballet (ballet primaria)
Dar aos alumnos/as a posibilidade de lograr armonía nos seus movementos mellorando así a sensibilidade, e educando o oído por medio da música culta ou clásica.  
Acadar mellor postura e coordinación
Mellorar a psicomotricidade
Axudar na corrección do pé plano
Cultivar o espírito por medio da música clásica
Modelar a personalidade a través da disciplina desenvolvida na clase.
Crear unha conciencia e un respecto na presencia e no espazo dos demais.

PREZO

18 €/mes. 2h/semana

11 €/mes. 1h/semana (Infantil)

PROFESORADO

Mercedes Martínez (Memé) e Paula Quintas.

HELLO! SPEAK ENGLISH?

DESCRIPCIÓN

Achegamento á lingua inglesa a través de actividades centradas nunha participación activa dos nenos/as

OBXECTIVOS

Escoitar e responder a preguntas e instruccións básicas en inglés. 
Seguir instrucións en inglés.
Aprender e comprender vocabulario e frases en inglés segundo o tema tratado nas sesións.
Participación activa na clase.
Disfrutar dos contos, rimas e cancións tradicionais en inglés. Aprender e recitar de memoria algúns deles. 
Traballar, respectar e colaborar en tarefas e actividades na clase. 

PREZO

30,00€/mes 2h/semana PRIMARIA

24,00€/mes  2h/semana (5º e 6º INFANTIL) 

17,00€/mes  1h/semana (4º INFANTIL)

PROFESORADO

Monitores de PICADILLY

HOCKEY PATÍNS

DESCRIPCIÓN

Actividade que mellora a coordinación así como o equilibrio.

PREZO

20,00€/mes.  2h/semana

PROFESORADO

Monitores de DIVER PATIN CLUB DEPORTIVO.

INSTRUMENTOS

DESCRIPCIÓN

Clases individuais de media hora semanal en horario a concertar co/a profesor/a.

PREZO

31,00€/mes.  ½h/semana

PROFESORADO

GUITARRA; Placido García.

PIANO; Alia Domínguez e Aitor García.

IUDO

DESCRIPCIÓN

Práctica deportiva baseada no esforzo e o respecto, na que se fomentan a amizade e o compañeirismo

PREZO

20,00€/mes  2 houras semanais. (É obrigatorio pagar a cota da federación así como a de socio no club de Judo Base)

PROFESORADO

Responsables da clase JUDO CLUB BASE.

MULTIACTIVIDADE

DESCRIPCIÓN

Dirixida a nenos/as de educación infantil, rotando diferente tipo de actividades: plástica, movemento, xogos… para desenvolver a súa creatividade e  as súas habilidades.

OBXECTIVOS

Unha actividade extraescolar non é unha aula de calquera arte profesional, pois para iso xa temos escolas oficiais, pero si cremos que este tipo de actividades teñen que ter unha forte compoñente de educación non formal que continúe o labor da escola e ten que ter tamén unha compoñente lúdica e creativa importante pois os nenos e nenas adoecen de tempo de xogo, de socialización, de creatividade dado que no tempo de escola están “atados” ás materias correspondentes e nas actividades convencionais copian ese estilo de ensinanza tradicional.

PREZO

18,00 €. 2h/semana

PROFESORADO

Paula Quintáns e Arturo Cobas Lema

NATACIÓN

DESCRIPCIÓN

É requisito imprescindible, por normativa da USC, ter cumpridos os 6 anos de idade antes do inicio na actividade e estar rexistrado como Usuario de Deportes na USC (Información do Procedemento de Inscrición Natación)

1º Cuadrimestre será do 1 de Outubro ao 31 de xaneiro

2º Cuadrimestre será do 1 de Febreiro ao 31 de maio.

PREZO

54,00€/cuatrimestre. 1h/semana

PROFESORADO

Clases impartidas por monitores do Servizo de Deportes  da USC nas  súas instalacións  Piscina Universitaria (campus vida )

PANDEIRETA E CANTO

DESCRIPCIÓN

A través do canto e da pandeireta achegarémonos a parte do noso patrimonio inmaterial, de xeito lúdico, desfrutando e pasándoo ben coa enerxía colectiva que xenera o canto e na aprendizaxe de diferentes ritmos e cantigas que forman parte da nosa identidade como pobo, sempre dende unha ollada respectuosa que defende, a igualdade de xénero non só nas cantigas, e a mellora na comunicación, aprendendo a descubrir as nosas raíces musicais.

PREZO

20,00€/mes. 1h/semana

PATINAXE

DESCRIPCIÓN

Actividade que mellora a coordinación así como o equilibrio, o esquema corporal e o ritmo musical

PREZO

20,00€/mes. 2h/semana

PROFESORADO

Monitores de DIVER PATIN CLUB DEPORTIVO.

PINTURA

DESCRIPCIÓN

Actividade dirixida a nenos/as de 1ª a 3ª de primaria

OBXECTIVOS

Un aprendizaxe a través da creatividade e a diversión, onde cada alumno/a entrara no mundo do arte segundo idade. Poderán personalizar as súas camisetas, crear obras realizadas con cartón en superficies planas ou construíndo estruturas con volume, pintar con acrílicos sobre lenzo e aprender sobre os artistas e as súas obras.

PREZO

25,00 €/mes. 2h/semana (Material a cargo do alumno/a)

20,00 €/mes. 1h/semana (Material a cargo do alumno/a)

PROFESORADO

Artista Plástica: Mary Olivares

ATENCIÓN

Para a inscrición nesta nova actividade, facelo a través do Formulario de inscricións. No caso de ter feito xa inscrición en outras actividades anteriormente, basta con encher os datos do alumno/a e seleccionar entre as opcións Pintura 1h/semá ou Pintura 2h/semá. Se non ten feito ningunha inscrición anterior terá que encher todos os datos solicitados

PSICOMOTRICIDADE

DESCRIPCIÓN

Actividade dirixida a nenos/as de educación infantil, onde se traballan exercicios de expresión, movemento, coordinación, etc.. para que os nenos/as se relacionen co mundo que os rodea

OBXECTIVOS

Crear independencia entre os desenvolvementos motores, afectivos e intelectuais.
Motivar a capacidade sensitiva a través das sensacións e relacións entre o corpo e o exterior.
Cultivar a capacidade perceptiva a través do coñecemento dos movementos e a resposta corporal.
Organizar a capacidade dos movementos representados ou expresados a través dos signos, símbolos, planos e da utilización de obxectos reais e imaxinarios.
Facer que as nenas e os nenos poidan descubrir e expresar as súas capacidades a través da acción creativa e a expresión da emoción.
Ampliar e valorar a identidade propia e a autoestima dentro da pluralidade grupal.
Crear seguridade ao se expresar a través de diversas formas como un ser valioso, único e irrepetible.
Crear unha conciencia e un respecto na presencia e no espazo dos demáis. 

PREZO

18,00 €/mes. 2h/semana

PROFESORADO

Paula Quintas e Arturo Cobas

ROBÓTICA

DESCRIPCIÓN

Programa educativo que explora os principios da ciencia nun entorno practico e lúdico. Enfocada o desenrolo intelectual, por medio dun ensino practico de conceptos básicos da tecnoloxía, a inxenieria  e as matemáticas

PREZO

35,00€/mes. 2h/semana  (4º a 6º Primaria)

20,00 €/mes. 1h/semana ( 1º a 3º Primaria)

PROFESORADO

Monitor proporcionado por PLAY CODE ACADEMY

TALLER DE INTELIXENCIA EMOCIONAL

DESCRIPCIÓN

DIRIXIDO: A nenas e nenos de Primaria.

Neste taller imos indagar nas emocións que forman parte de nós no día a día para identificalas, comprendelas, recoñecelas nos demais e así xestionalas e canalizalas da mellor forma posible.

Gracias a múltiples actividades e xogos traballaremos a autoestima, o pensamento positivo, pensamento crítico, creatividade, resolución de conflictos, etc. Así como a empatía, asertividade e o resto de habilidades sociais para garantir que as relacións interpersoais nas que nos involucramos sexan sanas.

A metodoloxía vai ser práctica: dinámicas grupais, debates, role-playing, xogos en equipo, pases de vídeos e curtas e algunha que outra actividade plástica.

PREZO

18,00€/mes. 2h/semana

PROFESORADO

María León Otero

TEATRO

DESCRIPCIÓN

Unha clase onde os nenos e nenas disfruten das distintas técnicas teatrais; voz, mímica, teatro físico, etc. Nesta clase traballase a confianza, autoestima, traballo en grupo,  a escoita e o mundo imaxinario

PREZO

18,00€/mes. 2h/semana

PROFESORADO

Arturo Cobas Lema

TEATRO EN INGLÉS

DESCRIPCIÓN

O achegamento  a lingua Inglesa a través da interpretación

PREZO

17,00€/mes. 1h/semana 

PROFESORADO

Monitores de PICADILLY

XADREZ

DESCRIPCIÓN

Dirixida a nenos/as  a partir de 2º de educación primaria, co fin de espertar o interese por un deporte que  o mesmo tempo é un xogo dos máis populares do mundo.

PREZO

18,00€. 2h/semana 

PROFESORADO

Roberto Patiño.

ANPA A Ferradura CEIP Pío XII

Rúa da Poza de Bar, s/n, 15705 Santiago de Compostela, A Coruña

Política de Protección de datos | Política de Cookies

© ANPA A FERRADURA 2019 | DISEÑO WEB: TerritorioWeb