Normativas

Normativa para alumnos/as de 4º de infantil (nenos/as de 3 anos)

● Alumnado de nova matriculación:  Pode formalizar a inscrición  a través da paxina web da ANPA, ( cumprimentando o impreso en solicitudes e enviando) ou ben descargando impreso e enviando por e-mail.

O prazo de inscrición será do 20 de xuño de 2024 as  11:00h. ao 30 de xuño de 2024 as 23:59h.

As actividades e servizos organizadas pola ANPA “A Ferradura” comezarán o primeiro día de curso escolar no horario establecido no cadro. (No caso de non comezar a utilizar algún dos servizos contratados o primeiro día de curso, deberán comunicalo nos teléfonos 636155079 ou 699973596)

 Para participar nas actividades ou servizos organizados por esta asociación (aínda sendo de forma esporádica) é obrigatorio pagar a cota anual de inscrición, así como a correspondente o seguro escolar.( Farase cumprimentando a folla de inscrición.)

 • COTA DE SOCIO DA ANPA:  20,00€/por curso e familia.
 • SEGURO ESCOLAR:  8,00€/ por curso e por neno/a.

Normativa resto de alumnos/as

     As inscricións  están o seu dispor na páxina web da ANPA (anpaferradura.es) pode descargala e enviala por e-mail ou ben directamente dende a páxina web.

             Se realiza a solicitude online debe ter en conta de recibir a mensaxe de estar enviada correctamente é posible que nas horas punta esta mensaxe tarde un tempo pregamos non se envíe máis de unha solicitude por alumno.

As actividades extra-escolares comezarán o primeiro día de curso escolar en horario de 16:00 a 18:00, agás  natación  que se iniciará  en outubro.

O colexio cede aulas para realizar actividades extraescolares de 16:00 a 18:00 cas limitacións  propias das necesidades de funcionamento do centro, así pois os martes dispoñemos de menos espazos por ser o día destinado a titorías.

O comedor comezará o primeiro día de curso e madrugadores o segundo, xa que o inicio escolar é escalado.

O período de inscrición será das 11:00 do 24/05/24 ás 23:59 do 09/06/24, na web (wwwanpaferradura.es) o enviando o arquivo por correo (anpaferradura@gmail.com).

As listaxes de admitidos serán publicadas en xullo ( Agás comedor e madrugadores que non se contempla limite de prazas)  Pasando a cobro en setembro todo o solicitado e  admitido. As altas, baixas e modificacións solicitadas fora de inscrición teranse en conta para outubro

Os pagos das actividades serán mensuais, agás natación (U.S.C.) que será cuadrimestral.

Para participar nas actividades ou servizos organizados por esta asociación, tanto  na modalidade de fixos como de esporádicos é obrigatorio pagar a cota anual de inscrición e  seguro escolar.

 • COTA DE SOCIO DA ANPA:  20,00€/por curso e familia.
 • SEGURO ESCOLAR:  8,00€/ por curso e por neno/a

Impresos

Impreso de Inscrición en actividades extraescolares

Impreso de Inscrición en actividades extraescolares

Nenos/as de 3 anos

Impreso de modificacións, altas e baixas nas actividades

Modificación da orde de domiciliación bancaria

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

LISTADO DE ACTIVIDADES

ACTIVATECH

DESCRIPCIÓN

Itinerario tecnolóxico innovador que desenvolve as capacidades a través das TICS, creando proxectos únicos e orixinais baseados nas competencias educativas básicas. 

CAPACIDADE:

 • MÍNIMO 10 ALUMNOS/AS
 • MÁXIMO 14 ALUMNOS/AS

PROFESORADO

ACTIVIDADES IMPARTIDAS POR ACTIVA

BADMINTON

DESCRIPCIÓN

Dirixida a 5º e 6º de Educación Primaria. Actividades deportivas que se realizaran no pavillón do colexio, impartida por monitores contratados pola ANPA.

OBXECTIVOS

CAPACIDADE:

MÍNIMO 10 ALUMNOS/AS
MÁXIMO 14 ALUMNOS/AS

BAILE MODERNO

DESCRIPCIÓN

Dirixida a nenos/as de Educación Primaria,  onde se ensinan diferentes tipos de coreografías.

CAPACIDADE:

MÍNIMO 10 ALUMNOS/AS
MÁXIMO 15 ALUMNOS/AS

BAILE URBANO

DESCRIPCIÓN

 • Dirixida o alumnado de Educación Primaria, trabállanse varias modalidades, Funky, Hip-Hop, Street Dance… 

OBXECTIVOS

Grazas a danza somos capaces de aprender, expresar, sentir e comunicar. Mellorar a capacidade de socialización a través da empatía e o traballo en grupo.

 

BASKET-MINI

DESCRIPCIÓN

Dirixida a 5º e 6º de Educación Primaria. Actividades deportivas que se realizaran no pavillón do colexio, xestionada pola ANPA e impartida por Fedesa .

CAPACIDADE:

 • MÍNIMO 10 ALUMNOS/AS
 • MÁXIMO 14 ALUMNOS/AS

PROFESORADO

ACTIVIDADES IMPARTIDAS POR FUNDACIÓN FEDESA

BASKET-PREMINI

DESCRIPCIÓN

Dirixida a 3º e 4º de Educación Primaria. Actividades deportivas que se realizaran no pavillón do colexio, xestionada pola ANPA e impartida por Fedesa .

CAPACIDADE:

 • MÍNIMO 10 ALUMNOS/AS
 • MÁXIMO 14 ALUMNOS/AS

PROFESORADO

ACTIVIDADES IMPARTIDAS POR FUNDACIÓN FEDESA

CONXUNTO INSTRUMENTAL

DESCRIPCIÓN

Dirixido o alumnado de Educación Primaria.

CAPACIDADE:

MÍNIMO 6 ALUMNOS/AS
MÁXIMO 12 ALUMNOS/AS

OBXECTIVOS

O obxectivo da actividade é aprender música dende un uso práctico, empregando cancións populares e clásicas.

Para iso, tocaremos instrumentos propios da aula de música tales como instrumentos de percusión determinada (xilofonos, carrillóns, etc…) así como instrumentos de percusión indeterminada (pandeiros, pandeiretas, caixas chinesas…), aos que engadiremos instrumentos que se estuden nas actividades extraescolares do centro (guitarra, piano….) e outros que traballen @s rapaz@s de xeito individual.

Sacarémoslle partido ao que se aprenda na asignatura de música e aprenderemos a interpretar partituras e cifrados sinxelos, de lectura cómoda e adecuada a idade e nivel.

ECOLÓXICOS

DESCRIPCIÓN

O obxectivo principal de ECO-LOXICOS é instruir ao alumnado de Educación Primaria sobre a importancia de reciclar correctamente e sobre todo favorecendo o desenvolvemento  da creatividade nos nenos/as á  hora de buscar novos recursos e solucións.

CAPACIDADE:

 • MÍNIMO 10 ALUMNOS/AS
 • MÁXIMO 15 ALUMNOS/AS

PROFESORADO

ACTIVIDADES IMPARTIDAS POR ACTIVA

FUTBITO

DESCRIPCIÓN

Actividades deportivas que se realizaran no pavillón do colexio, impartida por monitores contratados pola ANPA.

CAPACIDADE:

 • MÍNIMO 10 ALUMNOS/AS
 • MÁXIMO 15 ALUMNOS/AS

INGLÉS

DESCRIPCIÓN

Achegamento á lingua inglesa a través de actividades centradas nunha participación activa dos nenos/as. Esta actividade ten un custo de material de 26,50€ en Educación Primaria.  

( Grupos reducidos)

PROFESORADO

Monitores de PICADILLY

HOCKEY PATÍNS

DESCRIPCIÓN

Actividade que mellora a coordinación así como o equilibrio.

CAPACIDADE:
MÍNIMO 10 ALUMNOS/AS
MÁXIMO 30 ALUMNOS/AS

PREZO

20,00€/mes.  2h/semana

PROFESORADO

Monitores de DIVER PATIN CLUB DEPORTIVO.

INSTRUMENTOS

DESCRIPCIÓN

Clases individuais de media hora semanal en horario a concertar no local da ANPA. GUITARRA e PIANO. Mantense reserva de praza o alumnado do curso pasado

IUDO

DESCRIPCIÓN

Práctica deportiva baseada no esforzo e o respecto, na que se fomentan a amizade e o compañeirismo. Para o alumnado que ademais lle interese o cambio de cinto, asistir a competicións etc. terá que estar federado, o que implica; Pagar cota federativa e a cota de socio no club que xestiona a actividade ( neste caso CLUB JUDO BASE)

CAPACIDADE:

 • MÍNIMO 10 ALUMNOS/AS
 • MÁXIMO 15 ALUMNOS/AS

LUDOTECA

DESCRIPCIÓN

Actividade que se pon en marcha co fin de fomentar a conciliación dando  servizo o alumnado que de forma esporádica ou  fixa o precisa.

Aula de deberes, lectura e diferentes tarefas que a monitora organiza en función da época do ano e da idade do alumnado.

CAPACIDADE:

 • MÍNIMO 5 ALUMNOS/AS
 • MÁXIMO 25 ALUMNOS/AS

MULTIACTIVIDADE

DESCRIPCIÓN

Dirixida a nenos/as de educación infantil, rotando diferente tipo de actividades: plástica,  movemento, xogos… para desenrolar  a súa creatividade e  as súas habilidades.

CAPACIDADE:

 • MÍNIMO 15 ALUMNOS/AS
 • MÁXIMO 25 ALUMNOS/AS

NATACIÓN

DESCRIPCIÓN

É requisito imprescindible, por normativa da USC, ter cumpridos os 6 anos de idade antes do inicio na actividade, ser autosuficiente para cambiarse  e estar rexistrado como Usuario de Deportes na USC  (información do Procedemento de Inscrición Natación,  na paxina web ANPA) 

PRAZAS DISPOÑIBLES

LUNS ————————– 14
MARTES———————- 8
MÉRCORES—————— 13
XOVES ———————— 12
VENRES———————- 18 ( en cada grupo)

PROFESORADO

Clases impartidas por monitores do Servizo de  Deportes  da USC nas  súas instalacións.  Piscina Universitaria (campus vida )

PANDEIRETA E CANTO

DESCRIPCIÓN

A través do canto e da pandeireta achegarémonos a parte do noso patrimonio inmaterial, de xeito lúdico, desfrutando e pasándoo ben coa enerxía colectiva que xenera o canto e na aprendizaxe de diferentes ritmos e cantigas que forman parte da nosa identidade como pobo, sempre dende unha ollada respectuosa que defende, a igualdade de xénero non só nas cantigas, e a mellora na comunicación, aprendendo a descubrir as nosas raíces musicais.

CAPACIDADE:
MÍNIMO 10 ALUMNOS/AS
MÁXIMO 15 ALUMNOS/AS

PATINAXE

DESCRIPCIÓN

Actividade que mellora a coordinación así como o equilibrio, o esquema corporal e o ritmo musical.

CAPACIDADE:
MÍNIMO 10 ALUMNOS/AS
MÁXIMO 30 ALUMNOS/AS

PREZO

20,00€/mes. 2h/semana

PROFESORADO

Monitores de DIVER PATIN CLUB DEPORTIVO.

PREDEPORTE-BALONCESTO

DESCRIPCIÓN

Inicio o baloncesto. Actividade xestionada pola ANPA e impartida por Fedesa . Dirixida o alumnado de 1º e 2ºde Educación Primaria

CAPACIDADE:

 • MÍNIMO 10 ALUMNOS/AS
 • MÁXIMO 25 ALUMNOS/AS

PROFESORADO

ACTIVIDADES IMPARTIDAS POR FUNDACIÓN FEDESA

PREDEPORTE-INFANTIL

DESCRIPCIÓN

Actividades deportivas que se realizaran no pavillón do colexio, impartida por monitores contratados pola ANPA.

CAPACIDADE:

 • MÍNIMO 10 ALUMNOS/AS
 • MÁXIMO 25 ALUMNOS/AS

PINTURA

DESCRIPCIÓN

Un aprendizaxe a través da creatividade e a diversión, onde ademais teñan coñecemento sobre os artistas e as súas obras.

Técnicas: Acrílico sobre lenzo, papel, cartón, tela en superficies planas e creando estruturas de volume.

CAPACIDADE:

 • MÍNIMO 10 ALUMNOS/AS
 • MÁXIMO 15 ALUMNOS/AS

PSICOMOTRICIDADE

DESCRIPCIÓN

 • Actividade dirixida a nenos/as de Educación Infantil, onde se traballan exercicios de expresión, movemento, coordinación, etc.. para que os nenos/as se relacionen co mundo que os rodea.

CAPACIDADE:

 • MÍNIMO  15 ALUMNOS/AS
 • MÁXIMO 25 ALUMNOS/AS

OBXECTIVOS

Crear independencia entre os desenvolvementos motores, afectivos e intelectuais.
Motivar a capacidade sensitiva a través das sensacións e relacións entre o corpo e o exterior.
Cultivar a capacidade perceptiva a través do coñecemento dos movementos e a resposta corporal.
Organizar a capacidade dos movementos representados ou expresados a través dos signos, símbolos, planos e da utilización de obxectos reais e imaxinarios.
Facer que as nenas e os nenos poidan descubrir e expresar as súas capacidades a través da acción creativa e a expresión da emoción.
Ampliar e valorar a identidade propia e a autoestima dentro da pluralidade grupal.
Crear seguridade ao se expresar a través de diversas formas como un ser valioso, único e irrepetible.
Crear unha conciencia e un respecto na presencia e no espazo dos demáis. 

ROBÓTICA

DESCRIPCIÓN

Programa educativo que explora os principios da ciencia nun entorno practico e lúdico. Enfocada o desenrolo intelectual, por medio dun ensino practico de conceptos básicos da tecnoloxía, a inxeneria  e as matemáticas. Responsable monitores de “ AULA DESAFIO”

CAPACIDADE:

 • MÍNIMO 10 ALUMNOS/AS
 • MÁXIMO 15 ALUMNOS/AS

TEATRO

DESCRIPCIÓN

Unha clase onde os nenos e nenas desfruten das distintas técnicas teatrais; voz, mímica, teatro físico, etc. Nesta clase traballase a confianza, autoestima, traballo en grupo,  a escoita e o mundo imaxinario.

CAPACIDADE:

 • MÍNIMO 10 ALUMNOS/AS
 • MÁXIMO 15 ALUMNOS/AS

PROFESORADO

ACTIVIDADES IMPARTIDAS POR ACTIVA

TÉCNICAS DE ESTUDO

DESCRIPCIÓN

A aplicación de diferentes técnicas de estudo ao longo da aprendizaxe do alumnado na etapa de E.P. Fai que adquiran hábitos autónomos e sexan capaces de resolver problemas, relacionar conceptos, mellorar habilidades …

CAPACIDADE:

 • MÍNIMO 10 ALUMNOS/AS
 • MÁXIMO 15 ALUMNOS/AS

PROFESORADO

ACTIVIDADES IMPARTIDAS POR ACTIVA

TEATRO EN INGLÉS

DESCRIPCIÓN

O achegamento  a lingua Inglesa a través da interpretación. 

Actividade para 5º e 6º INFANTIL

 

PREZO

17,00€/mes. 1h/semana 

PROFESORADO

Monitores de PICADILLY

XADREZ

DESCRIPCIÓN

Dirixida a nenos/as  a partir de 2º de educación primaria, co fin de espertar o interese por un deporte que  ó mesmo tempo é un xogo dos mais populares do mundo.

CAPACIDADE:

 • MÍNIMO 15 ALUMNOS/AS
 • MÁXIMO 20 ALUMNOS/AS

ximnasia rítmica

DESCRIPCIÓN

Dirixida o alumnado de Educación Primaria e Infantil,

Disciplina deportiva que combina elementos do ballet, ximnasia e danza así como uso de corda, aro, pelota, cinta..

CAPACIDADE:

 • MÍNIMO 10 ALUMNOS/AS
 • MÁXIMO 15 ALUMNOS/AS

PROFESORADO

ACTIVIDADES IMPARTIDAS POR ACTIVA

XOGANDO CAS MATEMÁTICAS

DESCRIPCIÓN

Dirixida a 2º e 3º  de Educación Primaria. Proposta baseada na aprendizaxe lúdica a través de imaxes e referentes dos nenos e nenas. Partindo da súa realidade e a través da proposta de diferentes retos traballarase o cálculo mental, a lóxica, a análise e o razoamento matemático.

  Praza reservada para o alumnado que iniciou o proxecto, os inscritos pasarán a lista de agarda

ANPA A Ferradura CEIP Pío XII

Rúa da Poza de Bar, s/n, 15705 Santiago de Compostela, A Coruña

Política de Protección de datos | Política de Cookies

© ANPA A FERRADURA 2019 | DISEÑO WEB: TerritorioWeb