Documentos Documentos Documentos

Impresos

Impreso de autorización de recollida de alumnado

Impreso de Inscrición en actividades extraescolares

Impreso de Inscrición en actividades extraescolares

Nenos/as de 3 anos

Impreso de modificacións, altas e baixas nas actividades

Modificación da orde de domiciliación bancaria

Normativas e documentos

Nomas de funcionamento ANPA 2024-2025

Nomas do comedor

Regulamento interno

Seguro escolar

Normativa actividades horarios e prezos Curso 24-25

Normativa actividades horarios e prezos INFANTIL Curso 24-25

Estatutos ANPA A FERRADURA

ANPA A Ferradura CEIP Pío XII

Rúa da Poza de Bar, s/n, 15705 Santiago de Compostela, A Coruña

Política de Protección de datos | Política de Cookies

© ANPA A FERRADURA 2019 | DISEÑO WEB: TerritorioWeb