Servizo Servizo

de muda de muda

Servizo de muda

MUDA –

  • Este servizo esta dirixido a nenos/as de infantil, que esporádica e puntualmente o precisen.

    Só ten custo o primeiro curso que se solicita, sendo os outros dous cursos sen custo co único requisito de solicitalo enviando a inscrición.

    A inscrición autoriza o persoal da ANPA para realizar a muda.

    Para o alumnado de 4º E.I, ten que deixar no colexio unha muda completa debidamente identificada.

    Para o alumnado de 5º e 6º de E.I,  utilizaremos mudas que temos no colexio que ten que devolver limpa o antes posible ( o retraso na devolución pode facer que non teñamos muda dispoñible en algún momento)

    A  baixa neste servizo durante o primeiro curso implica a suspensión do mesmo durante os dous cursos seguintes (5º e 6º de Infantil)

Formulario de contacto

Responsable

ANPA A FERRADURA

Finalidade

Atender  a súa solicitude de contacto

Lexitimización

O remitirnos a súa consulta de consideramos que estamos lexitimados para tratar os seus datos.

Destinatarios

Os datos de contacto non serán cedidos a terceiros

Dereitos

Pode opoñerse o tratamento de seus datos e exercitar o resto de dereitos consultando a información adicional

Información adicional

Para máis información, consulte o noso AVISO LEGAL

ANPA A Ferradura CEIP Pío XII

Rúa da Poza de Bar, s/n, 15705 Santiago de Compostela, A Coruña

Política de Protección de datos | Política de Cookies

© ANPA A FERRADURA 2019 | DISEÑO WEB: TerritorioWeb