Servizo Servizo

de muda de muda

Servizo de muda

Este servizo está dirixido a nenos/as de Educación Infantil, que esporádica ou puntualmente o precisen. O custe desta asistencia será de 5€ ao mes, é obrigatorio ser socio da A.N.P.A. 

Se desexa facer uso deste servizo en caso de necesidade, debe deixar unha muda completa debidamente identificada no colexio, así como cubrir a autorización correspondente e entregala no local da ANPA. ou marcar a casilla correspondente á autorización se o fai a inscrición por internet.

Para o alumnado de 5º e 6º de Educación Infantil (4 e 5 anos), este servizo non terá custe ningún, (sempre e cando fose usuario no 4º curso de infantil, neno/as de 3 anos, de non ser así deberá pagar o primeiro ano que se inscriba) e tampouco será necesario que deixen muda. Si é preciso deixar cuberta a correspondente autorización.

Formulario de contacto

Responsable

ANPA A FERRADURA

Finalidade

Atender  a súa solicitude de contacto

Lexitimización

O remitirnos a súa consulta de consideramos que estamos lexitimados para tratar os seus datos.

Destinatarios

Os datos de contacto non serán cedidos a terceiros

Dereitos

Pode opoñerse o tratamento de seus datos e exercitar o resto de dereitos consultando a información adicional

Información adicional

Para máis información, consulte o noso AVISO LEGAL

ANPA A Ferradura CEIP Pío XII

Rúa da Poza de Bar, s/n, 15705 Santiago de Compostela, A Coruña

Política de Protección de datos | Política de Cookies

© ANPA A FERRADURA 2019 | DISEÑO WEB: TerritorioWeb