Servizo Servizo

de muda de muda

Servizo de muda

MUDA – Este servizo esta dirixido  a nenos/as de infantil, que esporádica e puntualmente  o precisen

A inscrición autoriza o persoal da ANPA para realizar a muda. Esta será vixente durante os tres cursos de infantil, co único requisito de pagar o servizo durante o primeiro curso (4º de infantil) e a cota de inscrición  e o seguro escolar en cada curso  (4º, 5º e 6º de infantil).

A  baixa neste servizo durante o primeiro curso implica a suspensión do mesmo durante os dous cursos seguintes (5º e 6º de Infantil)

  • Alumnado de 4º de Educación Infantil Deberan deixar no local da ANPA, unha muda completa debidamente identificada.

Formulario de contacto

Responsable

ANPA A FERRADURA

Finalidade

Atender  a súa solicitude de contacto

Lexitimización

O remitirnos a súa consulta de consideramos que estamos lexitimados para tratar os seus datos.

Destinatarios

Os datos de contacto non serán cedidos a terceiros

Dereitos

Pode opoñerse o tratamento de seus datos e exercitar o resto de dereitos consultando a información adicional

Información adicional

Para máis información, consulte o noso AVISO LEGAL

ANPA A Ferradura CEIP Pío XII

Rúa da Poza de Bar, s/n, 15705 Santiago de Compostela, A Coruña

Política de Protección de datos | Política de Cookies

© ANPA A FERRADURA 2019 | DISEÑO WEB: TerritorioWeb