NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS

Información para as familias

Bo día;
Acaba de sair a convocatoria das bolsas de comedor material e actividades extraescolares do Concello de Santiago para o curso que ven. Mandamos a información que nos acaba de chegar desde o concello, podedes consultar as bases na nosa web.
Poden solicitala: unidades familiares e de convivencia do Concello de Santiago de Compostela que teñan persoas menores de idade ao seu cargo escolarizadas en centros docentes públicos ou concertados sostidos con fondos públicos de educación infantil (segundo ciclo) e de educación primaria obrigatoria do Concello de Santiago de Compostela, e que estean matriculadas ou teñan reserva de praza para o curso 2023/2024.
Modalidades:
A Bolsas para unidades familiares e de convivencia con escaseza de recursos económicos:
A.1 Bolsas de comedor: destinadas a facer fronte ao custo do servizo de comedor.
A.2. Bolsas para a realización de actividades extraescolares: destinadas a
sufragar actividades educativas, deportivas, culturais e xuvenís que se realicen
nos centros educativos sostidos con fondos públicos.
A.3. Bolsas para adquisición de material escolar
B. Bolsas para facilitar a conciliación da vida persoal, familiar e laboral das unidades familiares e de convivencia: de comedor

ANPA A Ferradura CEIP Pío XII

Rúa da Poza de Bar, s/n, 15705 Santiago de Compostela, A Coruña

Política de Protección de datos | Política de Cookies

© ANPA A FERRADURA 2019 | DISEÑO WEB: TerritorioWeb