Seguro Seguro

escolar escolar

Seguro Seguro

escolar escolar

Seguro escolar

Esta asociación xestiona o servicio de seguro escolar, coas seguintes condicións:

  1. Están obrigados ao pago do seguro os alumnos que realicen actividades extraescolares ou sexan usuarios doutros servicios organizados pola A.N.P.A.
  2. O pago farase nunha única cota anual a principio de curso, antes do 31 de outubro.
  3. Para poder contratar este seguro é condición imprescindible ser socio da A.N.P.A.

A cota do seguro para o curso 2021/22 é de 8,00 € por alumno e curso.

Descargar Seguro escolar

ANPA A Ferradura CEIP Pío XII

Rúa da Poza de Bar, s/n, 15705 Santiago de Compostela, A Coruña

Política de Protección de datos | Política de Cookies

© ANPA A FERRADURA 2019 | DISEÑO WEB: TerritorioWeb